Grimoár

Pohár
Razielův pohár

Výsledek obrázkuPohár je jedním z nástrojů smrti, které dal anděl Raziel Jonathanovi Shadowhunterovi, prvnímu z nefilim.

Pohár je zlacený, skleněný kalich, vyřezaný z adamasu a namočený ve zlatě a velikost obyčejného sklenice na víno, i když o mnoho těžší.

Díky svým záhadným transformačním vlastnostem, pití z poháru mění civila na lovce stínů. Předpokládá se, že se stal posvátným a magickým po tom, co ho Raziel použil jako nádobu pro svou krev.

Avšak pití z poháru má svá rizika a ne vždy funguje. Pohár je nejúčinnější u dětí; u dospělých může buď zabít, nebo nemá vůbec žádný účinek. Kvůli tomu se mohou z Poháru napít pouze speciálně vybrané osoby. Zvláštní síla a odolnost je vyžadovaná u vybraných, aby přežili proces, a proto musí být civilové podrobně testováni a vyhodnoceni dříve, než se mohou z Poháru napít.

Pohár může také poskytnout ochranu před démony a nějakou autoritou nad nimi, avšak v tomto ohledu není tak silný jako Meč duší.

Pohár lze také použít k tomu, aby pomohl ukončit utrpení osoby, která se stala Zatracenou. Zatracení se musí napít z Poháru, přičemž jeho síla by měla odstranit bolest z run. To může buď proměnit Zatracené na lovce stínů nebo nechat osobu trpět negativní účinky Poháru, jež mohou nakonec vést k smrti.

Historie

Když byl anděl Raziel povolán, smíchal svou krev s Jonathanovou v Poháru. Po napití se Jonathan stal prvním z nefilim. Pohár mu byl ponechán a časem ti, kteří pil krev anděla, se stali lovci stínů, stejně jako jejich děti a děti jejich dětí.
Pohár se stal známým ve světské legendě jako svatý grál, když s ním první nefilim přijel do Cornwallu.

Hony na čarodějnice, středověk

Vzhledem ke své andělské alianci, Pohár má různé účinky na podsvěťany v důsledku jejich démonickému původu, nebo nemoci. Podsvěťané, kteří pijí z poháru, vyzvrací jeho obsah a pravděpodobně umřou v záchvatu, kvůli jejich démonickým aspektům, které bojují s andělskou krvi, které se napili. Pokud je nucen pokračovat v pití z Poháru, obsah z nich nakonec dočista vypálí život.

Během lovů 16. století byl pohár používán jako forma trestu smrti, v inkvizicovém mučení a vraždách podsvěťanů. V té době byla tato forma trestu považována Spolkem za spravedlivou a milosrdnou, protože ke smrti podsvěťany přiváděla  s andělskou mocí. Tato barbarská praxe byla při Druhých Dohodách z roku 1887 zakázána.

Meč duší
Maellartach

Související obrázek

Meč duší, známý také jako Maellartach, je druhým nástrojem Nástrojů smrti, které dal anděl Raziel Jonathanovi Shadowhunterovi. Je to důležitý artefakt mezi lovci stínů.

Současně je v držení Mlčenlivých bratří v Tichém městě. Visí na zdi v místnosti rady Mlčenlivých bratrů. 

Jedná se o obrovský stříbrný meč, tvarovaný jako typický meč středověku. Má rovnou dvojitou čepel a jílec vyrobený z čistých adamasových kamenů, s komplikovaným designem rozložených křídel.

Meč je shledáván jako předmět, který působí bolest a ohromná muka, pokud ho lovec drží. Jeho váha a chlad dává držiteli pocit brnění. Působí duševní bolest, která dokáže z lovce vytáhnout pravdu, většinou během zkoušek. Lovci stínů, kteří chtějí, aby jejich tvrzení byly prokázány, se mohou podrobit “zkoušce mečem”, během něhož vhodný soudce, často Mlčenlivý bratr, někdy Konzul, nebo Inkvizitor, má Meč a umístí ho do rukou deponenta, který ho musí držet a nelze jej pustit, dokud ho soudce neodvolá.

Podsvěťané a civilové nemohou být ovlivněni Mečem duší, a tak je zabráněno tomu, aby se Meč stal jako obecný nástroj pro výslech.

Zrcadlo
Jezero Lynn

Výsledek obrázku

Zrcadlo smrti, známé také jako Sklo smrti, je ve skutečnosti jezero Lyn v Idris. Je to třetí z nástrojů smrti, které dal anděl Raziel Jonathanovi Shadowhunterovi, prvnímu z nefilim.

Požití jezerní vody může být pro nefilim jedovaté, způsobuje halucinace a může je dovést k šílenství. Ale nemá vliv na podsvěťany. Nicméně prameny tvrdí, že pokud se napije z jezera víla, dává jí vize. 

Historie

Před setkáním Jonathana Shadowhuntera s Razielem u jezera se říkalo, že to nebyla jasná modrá barva dnešní vody, nýbrž místo černé slzy, skrze kterou démoni volně procházeli sem a tam. 

Po dlouhou dobu zůstalo místo a informace o Zrcadle tajemstvím i pro nefilim, ačkoli jezero Lyn bylo vždy součástí původní legendy Nástrojů smrti. Tvrdilo se, že je to jezero, od něhož se Raziel zvedl a držel jak svůj pohár, tak svůj meč, aby byly dány nové rase válečníků, které vytvořil. Vzhledem k tomu, že byl Raziel povolán u jezera, se tvrdilo, že je prokleté.

 

Šedá kniha

 

Výsledek obrázku pro shadowhunters livro gray

Šedá kniha, formálně Kniha Gramarye, je kniha, která obsahuje přesnou repliku původní knihy Úmluvy, ve které anděl Raziel zapsal runy, které mohou nefilim používat.

Existuje jen málo kopií knihy, protože každá musí být speciálně vyrobena Mlčenlivý bratry, zejména proto, že vyžaduje speciální papír, aby vydržel sílu run. Nejvyšší čaroděj a každý Institut mají vlastní kopii knihy. Navzdor svému jméno je Šedá kniha ve skutečnosti zelená.

Všichni mladí lovci stínů se z této knihy učí. Kvůli křehkosti lidské mysli se většina dětí lovců stínů musí učit postupně. Čtení příliš mnoha run najednou by zřejmě čtenáři způsobilo bolesti hlavy.

Bílá kniha

Výsledek obrázku

Kniha Bílé je kouzelná kniha, jedna z nejsilnějších a nejslavnějších svazků o nadpřirozené práci na světě, spolu s Šedou knihou. Jedná se o starodávný tome extrémní síly, která je známa bytostem stínového světa a je považována za článek temné magie. Jedná se o malou knihu vázanou v bílé kůži, jejíž název je napsán latinskými písmeny v řečtině. 

Kniha obsahuje několik různých receptů pro lektvary, zaklínadla a kouzla, z nichž některé jsou součástí černé magie, stejně jako další informace, které mohou být použity pro výzkum, s knihou specializovanou na svazující a rozplétající kouzla, konkrétně ty, které spojují a rozvazují duši k tělu. Kvůli své démonické povaze se čarodějové domnívají, že jim patří správně, zatímco Spolek považuje za zločin použít tyto informace nalezené uvnitř.

Jediný známý lektvar, který se nachází v knize, je ten, který člověka přiměje k indukovanému kómatu, jako senový stav, spolu s protilátkou. Jem Carstairs také naznačuje život života Axela Mortmaina, že v něm je kouzlo, které prodlužuje život. Další kouzlo údajně nalezené v knize, tentokrát naznačené nebo očekávané Magnusem Baneem, je takové, které by mohlo snížit nesmrtelnost.

Podpora

Spolupráce, nahlášení závadného obsahu, chyb, obtěžování, žádosti o místnosti, vlastní domovy, návrhy o rozvinutí hry, převzetí postavy a další...

Sending
X
Podzimní slavnost!

© 2016 - 2018 | Shadowhunters RPG 

X
Podzimní slavnost!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account