Nefilim

“Facilis descensus Averno”

Idris

Šedá kniha

Zbrojnice

Rodokmeny

Napůl potomci člověka a anděla Raziela. Jsou to pozemští bojovníci, které ustanovil anděl Raziel. Jejich úlohou je především dohlížet a kontrolovat nejen démony, ale i nadpřirozené bytosti zrozené z jejich přítomnosti. Ke zlepšení svých schopností si na tělo vypalují runy. Nejsou magickými bytostmi a magii nevytváří – pouze zacházejí s předměty z ní vyrobené. 

Lovcem stínů se můžete narodit anebo se jím stát po napití z Poháru smrti.

Lovci stínů

Bojovníci a strážci zákona. Jejich úlohou je dohlížet a udržet mír ve Stínovém světě a střežit ho před světským. 

Železné sestry

Železné sestry jsou považovány za ženské protějšky Mlčenlivých bratrů, i když více odloučené. Vytvářejí zbraně pro svůj druh. 

Mlčenliví bratři

Mlčenliví bratři jsou mocná komunita mužských lovců stínů v Tichém městě  v ústraní, slouží jako archiváři a zdravotníci.

Spolek

“Sed lex, dur lex.”

Zákon je tvrdý, ale je to zákon.

Spolek je společný název politického těla všech aktivních nefilim. Lovci stínů se stanou členy Spolku po dosažení dospělosti ve věku osmnácti let, když se rozhodnou prohlásit svou věrnost Spolku. Členové Spolku mají právo přispívat na diskusi o jakémkoli případu Spolku. Zachovávají a interpretují zákon a mají právo rozhodnout o důležitých záležitostech.

Inkvizitor

Inkvizitor je vysoce postavený úředník Spolku, který vyšetřuje nefilim pro Spolek a zjišťuje, že neporušili Úmluvu, nebo Dohody. Inkvizitor obvykle působí jako stíhací právník na zkouškách lovců stínů a je tedy spolu s Mlčenlivými bratry oprávněn používat Meč Duší, aby z lovců vynutil pravdu. Inkvizitor se může také rozhodnout, doporučit nebo požadovat trest, i když vyžadují schválení Radou. Inkvizitor nosí šedou róbu, když se věnuje svým povinnostem, aby se odlišil.

Konzul

Konzul je nejvyšší jmenovaný úředník Rady. Konzul má malou výkonnou moc, ale předsedá Radě. Rada může zastupovat ve větší míře Spolek při rozhodování. Každý konzul je v Radě zvolen do funkce, přičemž předchozí konzul má často pravdu, kdo bude jejich nástupcem, doporučuje nebo nesouhlasí s nominací. Tento termín trvá deset let, i když mohou být vyřazeni z funkce hlasováním. Konzul na sobě obléká obřadní šaty, případně slavnostní červené, dle tradice.

Rada

Rada je řídícím orgánem Spolku. Navrhují zákony, známé jako Úmluva, které musí lovci stínů a podsvěťané dodržovat. Rada také podepisuje Dohody a řídí rozhodnutí mezi lovci stínů a podsvěťany. Místní Konklávy/Podspolky si vybírají zástupce, kteří sedí v Radě a řeší otázky, které nejsou tak velké, aby se musel zapojovat celý Spolek. Enklávy se mohou samy rozhodnout, jak jmenovat své zástupce Rady. Většinou se to uskutečňuje hlasováním.

Konklávy

Spolek je rozdělen na menší skupiny v různých zemích a městech světa: enklávy ve většině světa a konklávy v Americe a Austrálii. Tyto regionální skupiny jsou pak místně vedeny osobami, které jsou pověřeny každým Institutem; hlava je také zástupcem Enklávu v Radě a každý aktivní lovec s bydlištěm v oblasti pod jejich pravomocí se jim zodpovídá. Tyto místní enklávy koordinují své vlastní místní rozhodovací a organizační struktury, které považují za vhodné, přestože Spolek může v některých případech stále zasahovat.

Mladí lovci, kteří jsou osiřelí, nebo jejichž rodiče opustili Spolek, jsou požádáni každých šest let, zda se chtějí připojit ke Spolku a stát se lovcem stínů. Celkem tedy třikrát, pokud i tak odmítnou, zůstanou samotní a bez kontaktu se Spolkem. Během osmnácti let může dítě jít do kteréhokoli Institutu a požádat o trénink.

Spolek v historii

16. století

Liang Kong Tsai 1502-1512
Uther Lengthorn 1570-1582
Barrian Lengthorn 1582-1588

17. století

Helge Michael Sjögren 1631-1641
Gaudreit Lengthorn 1671-1681
Gilcolm Fairlaw 1681-1691
William Newdegate 1691-1711

18. století

Henry Newdegate 1711-1719
Alexander Newdegate 1719-1729
Mark Newdegate 1729-1736
Guang Fu Tsai 1736-1739
Suleiman Kanuni 1759-1766

19. století

Jonathan Fairlaw 1829-1839
Gervasius Tremayne 1839-1854
Roderick Morgenstern 1854-1864
Josiah Wayland 1868-1878
Charlotte Fairchild 1878-1898
George Hawkstone 1898-1912

20. století

Genevieve Fairlaw 1941-1947
Shen Li Tsai 1947-1957
James Hawkstone 1957-1966
Abraham Hawkstone 1966 – 1978
Yasmine Elderhood 2018 – 20xx

16. století17. století
18. století

Asad Chaudhury 1705-1712
Hector Lengthorn 1712-1723
Oleg Fairlaw 1730-1735
Yvonne Rougerenard 1792 – 1797
Ysabella Grunwald (neé Lengthorn) 1797-1807

19. století

? Dearborn 1807-1817
Victor Tremayne 1817-1823
Zachariah Woodwinter 1864-1874
Victor Whitlaw 1874-1884

20. století

? Bridgestock 1903-1912
Aabharana Chakrabarti 1912-1922
Jonathan Hawkstone 1963 – 1973
Francis Hawkstone 1973 -1979
Mikael Rougerenard 2013 – 20xx

Pohár smrti

Razielův
Pohár smrti je jedním ze tří Nástrojů smrti, který dal anděl Raziel Jonathanovi Shadowhunterovi, prvnímu z nefilim. Pohár je zlacený, skleněný kalich vytesaný z adamasu velikosti obyčejné sklenice na víno, i když o něco těžší. Pití z poháru mění civily na lovce stínů. Nicméně pití z poháru má svá rizika a ne vždy funguje. Pohár je nejúčinnější u dětí; u dospělých může buď zabít, nebo mít žádný účinek. Civilové musí být extenzivně testováni a hodnoceni dříve, než mohou pít z poháru a povstát.

Meč Duší

Maellartach
Meč smrti, také známý jako Meč Duší, Maellartach je druhým z Nástrojů smrti. Je držen ve sněmovně Mlčenlivých bratří. Obrovský stříbrný meč s dvojitým ostří je vyrobený z čistého adamasu s komplikovaným designem rozvinutých křídel. Meč Duší je primárně používán k tomu, aby donutil nefilim k vyřknutí pravdy - většinou během „zkoušek mečem“, během níž vhodný soudce, často Mlčenlivý bratr, někdy Konzul nebo Inkvizitor, ovládá meč a umisťuje ho do rukou deponenta.

Jezero Smrti

Jezero Lyn
Zrcadlo smrti, také známé jako Sklo smrti, je ve skutečnosti jezero Lyn v Idris. Je to třetí z Nástrojů smrti, který dal anděl Raziel Jonathanovi Shadowhunterovi, prvnímu z nefilim. Požití vody jezera může být pro lovce stínů jedovaté, ale nemá žádný vliv na podsvěťany. Víly jsou známé tím, že pijí z jezera a říkají, že jim dává opravdovou vizi; věštění, jasnovidectví aj. Lovcům stínů, voda způsobuje halucinace a může je dokonce dohnat k šílenství.

2016 - 2020 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu