Lovci stínů

“Facilis descensus Averno”

Lovci stínů

Bojovníci a strážci zákona. Jejich úlohou je především dohlížet a udržet mír ve Stínovém světě a střežit ho před světským. Zároveň kontrolovat nejen démony, ale i nadpřirozené bytosti zrozené z jejich přítomnosti. 


Napůl potomci člověka a anděla Raziela. Jsou to pozemští bojovníci, které ustanovil anděl Raziel. 

.
Jejich úlohou je především dohlížet a kontrolovat nejen démony, ale i nadpřirozené bytosti zrozené z jejich přítomnosti. Ke zlepšení svých schopností si na tělo nanášejí (vypalují) runy pomocí stély. Oni samotní nejsou magické bytosti a magii ani nevytváří – pouze zacházejí s předměty z ní vyrobené. 

.
Lovcem stínů se můžete narodit anebo se jím stát po napití z Poháru smrti.

Mlčenliví bratři

Mlčenliví bratři jsou mocná komunita mužských lovců stínů, kteří slouží jako archiváři a zdravotníci nefilim. Aby posílili svou mysl, berou na sebe ty nejmocnější runy. Bydlí v tichém městě, v ústraní svého druhu.

Jejich rodná zem je Idris, která leží mezí Německem a Francií. Tam byla vybudována hlavní akademie Alicante.

Runy, které byly lovcům stínů dány andělem Razielem,  jsou vypalovány na kůži za pomocí adamasového světla ze stél.

 Bojovou zbroj tvoří vyčiněná černá kůže, zpracovaná železnými sestrami v Citadele, která je odolnější než jakákoli kůže známá civilům.

Lengthorn, Rougerenard, Tsai, Hawkstone, Tregonwell, Rochfield, Dovered, Nigthingale

Historie

Krátce po roce 1000, byla země napadena hordami démonů. Během časů, kdy Křížové výpravy začaly poprvé, zejména v zimních měsících, křižák Jonathan vyvolal anděla Raziela, ačkoli mnoho věřilo, že ten, kdo vyvolal anděla, byl čaroděj. Jonathan prosil Raziela, aby pomohl zachránit lidstvo. Při pohledu na upřímnost a šlechetnost přání anděl smíchal svou krev s Jonathanovou v Poháru, ze kterého nechal Jonathana pít. Raziel pak dal Jonathanovi další dva Nástroje smrti, Šedou knihu a příjmení Shadowhunter jako symbol transformace. Brzy se z poháru napilo více mužů a žen a stali se samotnými nefilskými válečníky. Brzy se stali známými jako lovci stínů, po Jonathanovi, prvním svého druhu. Jejich děti a děti jejich dětí zdědily andělskou krev svých rodičů a staly se také nefilim. Z nějakého důvodu je rok 1234 významným datem mezi lovci: spolu s mottem nefilim je datum zapsáno na základně sochy u vstupu do Tichého města v New Yorku. 11. a 13. století jsou také citovány Kodexem lovců stínů jako vrchol propagace rasy nefilim, kdy byli po smrti prvních lovců přijímáni noví členové

V roce 1872 podepsali lovci stínů první z Dohod a učinili první krok v mírových jednáních s podsvětem.

Dosud ženy s krví nefilim nebyly bojovníci; byly obvykle odsouzeny k domácím povinnostem, jako je vaření a podpora současných a budoucích generací mladých lovců. Je známo, že ve Spolku byly vždy ženy, které zvládaly runy, vytvářely zbraně a učily obranu. Byla to až generace v pozdním 20. st. V roce 1991 se při podpisu devátých Dohod objevila velká tragédie nazvaná Povstání. Skupina disidentů nazvaná Kruh a vedená Valentinem Morgensternem považovala Spolek a Úmluvu za zastaralé, jež potřebují reformu. Obhajovali a utvrzovali své přesvědčení, že musí zvýšit svůj počet tím, že se z Poháru přemění více civilů, a že musí být opět sjednoceni a ozbrojeni především proti podsvěťanům. Během podpisu plánovali zabít navštěvující neozbrojené podsvěťany, stejně jako lovce, kteří by odolávali a bránili podsvěťany. Všichni byli však informováni a připraveni Jocelyn, manželkou Valentina, a jeho bývalým parabataiem, Lucianem Graymarkem. Navzdory snahám kruhu byly Dohody podepsány.

V roce 2007 se Valentine vrátil a plánoval zlikvidovat současnou rasu lovců stínů – přinejmenším ty, kteří by odolávali jeho návrhu na změnu – a nakonec obnovit jejich počty tím, že vyzve anděla Raziela. Svolal démonickou armádu a seslal je na Alicante, kde proběhla velká bitva, nazývaná Smrtelná válka, která opět skončila smrtí na obou stranách. Valentine byl nakonec poražen a sám byl napaden Razielem. Po jeho smrti však jeho syn, Sebastian Morgenstern, převzal jeho místo, i když se vydal trochu jinou cestou. S pomocí Lilith, Sebastian plánoval začít válku povznést Peklo a vládnout lidskému světu s armádou Temných lovců stínů, stvořených z krve Lilith a Poháru. Sebastian přeměnil velké množství neochotných nefilim a zabil jich ještě více během invaze Idris, která se označovala jako Temná válka. Zatímco Sebastian byl nakonec poražen, bylo příliš pozdě, protože velká většina lovců stínů shromážděných v Alicante byla již povražděna. Aby zachránil své obyvatelstvo a řád, Spolek se rozhodl znovu otevřít Akademii a přijmout více civilů pro Vzestup.

Také pro zradu Sličného lidu během války si lovci stínů vynutili smlouvu se zástupci rasy víl. Ty měly platit reparace za škody nephilim a Praetor Lupus, rozpustit svá vojska a mít na paměti, že každá víla, která bude mít u sebe zbraň bez souhlasu Spolku, bude legálně zabita. Podmínky u víl vyvolaly hněv a divokou kritiku jak u samotného Sličného lidu, tak i u některých představitelů Rady. Nicméně víly s nevolí podmínky přijaly a tato dohoda se nazvala Studený mír. Díky tomu byla i otevřena Akademie pro Centuriony.

Netrvalo však dlouho a víly se proti Studenému míru na konci roku 2016 vzbouřily. Tuto válku zahájil Zimní dvůr v čele s jeho vladařem Elijahem a jeho první ženou Carminou. Mučili a týrali především lovce stínů, aby předali Spolku signál, že se nebudou nadále podřizovat Studenému míru a jeho reparacím. Do vstupu k vílímu dvoru byly postaveny bariéry a víly se začaly opět zbrojit. Královna vypouštěla do světa chaos a mutace démonů a podsvěťanů. Měli však v úmyslu přimět Spolek uznat rasu víl za “vládnoucí”, neboť je jednou z nejstarších. Oslabený Spolek po ztrátách z Temné války vyčkával, než nabral síly a podařilo se mu vtrhnout na Zimní dvůr s Centuriony a zajmout hlavní velitele, včetně vladařů.

Vláda a politika

“Sed lex, dur lex.”
Zákon je tvrdý, ale je to zákon.

Spolek

Spolek je společný název politického těla všech aktivních nefilim. Lovci stínů se stanou členy Spolku po dosažení dospělosti ve věku osmnácti let, když se rozhodnou prohlásit svou věrnost Spolku. Členové Spolku mají právo přispívat na diskusi o jakémkoli případu Spolku. Zachovávají a interpretují zákon a mají právo rozhodnout o důležitých záležitostech.

Inkvizitor

Inkvizitor je vysoce postavený úředník Spolku, který vyšetřuje nefilim pro Spolek a zjišťuje, že neporušili Úmluvu, nebo Dohody. 
Inkvizitor obvykle působí jako stíhací právník na zkouškách lovců stínů a je tedy spolu s Mlčenlivými bratry oprávněn používat Meč Duší, aby z lovců vynutil pravdu. Inkvizitor se může také rozhodnout, doporučit nebo požadovat trest, i když vyžadují schválení Radou.

Inkvizitor nosí šedou róbu, když se věnuje svým povinnostem, aby se odlišil sám sebe.

Konzul

Konzul je nejvyšší jmenovaný úředník Rady. Konzul má malou výkonnou moc, ale předsedá Radě. Rada může zastupovat ve větší míře Spolek při rozhodování. Každý konzul je v Radě zvolen do funkce, přičemž předchozí konzul má často pravdu, kdo bude jejich nástupcem, doporučuje nebo nesouhlasí s nominací. Tento termín trvá deset let, i když mohou být vyřazeni z funkce hlasováním nedůvěry.

Konzul na sobě obléká obřadní šaty, případně typické slavnostní červené, jak diktuje tradice.

Rada

Rada je řídícím orgánem Spolku. Navrhují zákony, známé jako Úmluva, které musí lovci stínů a podsvěťané dodržovat. Rada také podepisuje Dohody a řídí rozhodnutí mezi lovci stínů a podsvěťany. Místní Konklávy/Podspolky si vybírají zástupce, kteří sedí v Radě a řeší otázky, které nejsou tak velké, aby se musel zapojovat celý Spolek. Enklávy se mohou samy rozhodnout, jak jmenovat své zástupce Rady. Většinou se to uskutečňuje hlasováním nebo zvolením Rady, či Konzula.

Konklávy

Spolek je rozdělen na menší skupiny v různých zemích a městech světa: enklávy ve většině světa a konklávy v Americe a Austrálii. Tyto regionální skupiny jsou pak místně vedeny osobami, které jsou pověřeny každým Institutem; hlava je také zástupcem Enklávu v Radě a každý aktivní lovec s bydlištěm v oblasti pod jejich pravomocí se jim zodpovídá. Tyto místní enklávy koordinují své vlastní místní rozhodovací a organizační struktury, které považují za vhodné, přestože Spolek může v některých případech stále zasahovat.

Mladí lovci, kteří jsou osiřelí, nebo jejichž rodiče opustili Spolek, jsou požádáni každých šest let, zda se chtějí připojit ke Spolku a stát se lovcem stínů. Celkem tedy třikrát, pokud i tak odmítnou, zůstanou samotní a bez kontaktu se Spolkem. Během osmnácti let může dítě jít do kteréhokoli Institutu a požádat o trénink.

Spolek v historii

Konzulové

16. století

Liang Kong Tsai 1502-1512
Uther Lengthorn 1570-1582
Barrian Lengthorn 1582-1588

17. století

Helge Michael Sjögren 1631-1641
Gaudreit Lengthorn 1671-1681
Gilcolm Fairlaw 1681-1691
William Newdegate 1691-1711

18. století

Henry Newdegate 1711-1719
Alexander Newdegate 1719-1729
Mark Newdegate 1729-1736
Guang Fu Tsai 1736-1739
Suleiman Kanuni 1759-1766

19. století

Jonathan Fairlaw 1829-1839
Gervasius Tremayne 1839-1854
Roderick Morgenstern 1854-1864
Josiah Wayland 1868-1878
Charlotte Fairchild 1878-1898
George Hawkstone 1898-1912

20. století

Genevieve Fairlaw 1941-1947
Shen Li Tsai 1947-1957
James Hawkstone 1957-1966
Abraham Hawkstone 1966 – 1978
Yasmine Elderhood 2018 – 20xx

Inkvizitoři

16. století17. století
18. století

Asad Chaudhury 1705-1712
Hector Lengthorn 1712-1723
Oleg Fairlaw 1730-1735
Yvonne Rougerenard 1792 – 1797
Ysabella Grunwald (neé Lengthorn) 1797-1807

19. století

? Dearborn 1807-1817
Victor Tremayne 1817-1823
Zachariah Woodwinter 1864-1874
Victor Whitlaw 1874-1884

20. století

? Bridgestock 1903-1912
Aabharana Chakrabarti 1912-1922
Jonathan Hawkstone 1963 – 1973
Francis Hawkstone 1973 -1979
Mikael Rougerenard 2013 – 20xx

© 2016 - 2019 | Shadowhunters RPG

Podpora

Spolupráce, nahlášení závadného obsahu, chyb, obtěžování, žádosti o místnosti, vlastní domovy, návrhy o rozvinutí hry, převzetí postavy a další...

Odesílám

Přihlásit se

nebo    

Zapomenuté heslo?

Vytvořit postavu