Reálie

Vítejte ve světě lovců stínů.
Vše, co potřebujete vědět, je, že všechny příběhy jsou skutečné. Skryt před zraky civilů je tu tajný svět plný démonů a dalších nadpřirozených bytostí. Na ně dohlíží lovci stínů, zvaní též nefilim, kteří ve jménu anděla Raziela chrání náš svět.

Historie 

Knižní předloha; text může obsahovat rozuzlení zápletky, či vyzrazení děje!

S pomocí nástrojů smrti - poháru, meče a zrcadla - vyvolal před dávnými časy Jonathan Shadowhunter, první lovec stínů, anděla Raziela a požádal ho o možnost stvořit bojovníky, kteří budou ochraňovat smrtelníky před démony, jenž do našeho světa pronikli z jiných dimenzí. Raziel mu přání splnil a smísil v poháru svou krev s krví člověka a dal z něj lidem napít, čímž vytvořil novou rasu lovců stínů, kterým v krvi koluje andělská krev, stejně jako poté jejich dětem a dětem jejich dětí. Díky tomu si s pomocí stély můžou na kůži nanášet magické andělské runy z Šedé knihy, používat andělská ostří a jsou odolnější a silnější než obyčejní civilové. Kromě lovců stínů a démonů jsou tu ještě podsvěťané: vlkodlaci, upíři, čarodějové a víly.
Nejvyšší instancí lovců stínů je Spolek (tvořený inkvizitorem, konzulem a koncilem), který uzavřel s podsvěťany Dohody a sepsal Úmluvu, kterou musí nefilim i podsvěťané dodržovat. Dohody se musí znovu podepisovat každých deset let.
Proti Dohodám se vzbouřil mladý Valentine Morgenstern, který okolo sebe vytvořil Kruh svých věrných fanatiků, kteří podporovali jeho názor, že podsvěťané jsou z části démoni, a tak proti nim musíme bojovat. Málem se mu povedlo vyvolat válku mezi podsvěťany a lovci, nebýt jeho vlastní ženy Jocelyn, která mu v povstání zabránila a schovala pohár smrti. Přesto se o to znovu pokusil o několik let později, kdy odcizil nástroje smrti a znovu vyvolal anděla Raziela, aby získal způsob, jak podsvěťany vymýtit. V tom mu však zabránila jeho dcera a mír byl obnoven, přičemž podsvěťané dokonce získali křesla v radě lovců stínů, aby byla zachována rovnováha.
Bohužel jen o chvíli později zasáhla svět lovců další válka, tentokrát s Jonathanem Morgensternem, který vytvořil rasu temných nefilim a chtěl zničit celý svět. Na svou stranu dokonce přetáhl víly a zaútočil na jednotlivé instituty a nakonec i na samotné hlavní město Idris Alicante. V bitvě zahynulo velké množství nefilim i podsvětanů, ale nakonec byl Jonathan Morgenstern poražen a s ním padli i temní lovci stínů. S vílami byl uzavřen tzv. Studený mír (v originále Cold Peace), který říká, že lovci stínů se nesmí angažovat ve věcech víl. Nesmí jim pomáhat ani s nimi komunikovat bez dovolení Spolku. Víly též musely rozpustit své bojovníky ve svých dvorech, tudíž u sebe nesmí nosit zbraně, jinak budou potrestány. Byly donuceny zaplatit veškeré výlohy za obnovení zničených budov v Alicante. A nakonec též pozbyly své právo na křeslo v radě.

Současnost

Naše RPG se odehrává jedenáct let po poslední válce, tudíž v roce 2018. Křehký mír mezi podsvěťany a nefilim stále drží, přestože víly se nikdy nesmířily se svým trestem za napomáhání Jonathanu Morgensternovi a spousta lovců stínů proti Studenému míru protestuje. Lovci stínů se stále snaží vzpamatovat z drtivých ztrát a pomocí poháru smrti vytvářet nové nefilim.
Vy si můžete vytvořit postavu do jednoho z našich dvou RPG světů - Twinbrooku nebo New Yorku.
V New Yorku je na vás, zda si vytvoříte lovce stínů (možno i mlčenlivého bratra), podsvěťana či civila.
Twinbrook je spíše městem civilů a Podsvěťanů.

10.12.2016
Víly se vzbouřily proti Studenému míru a nadvládě nefilim. Zimní dvůr započal válku plnou zmutovaných démonů, podsvěťánů a dalších mutantů. Vyvolávají chaos, aby oslabili nefilim a mohli zaútočit na Idris.

Tato válka stále trvá.

UPOZORNĚNÍ:
Naše RPG volně navazuje na knihy Pekelné stroje a Nástroje smrti, avšak neobjevují se zde postavy z knih a vytváříme zde úplně nový příběh. Budťe originální a vyvarujte se u registrací i hraní kopírování děje knih. Též je možné, že se později nebude děj RPG shodovat s nějakými fakty z knih, které v ČR od Cassandry Clare teprve vyjdou, ale to není naše chyba. Toto jsou platné reálie podle nichž se musíte řídit.