Registrace
                                   Textová RPG je komunitní záležitost a z tohoto důvodu                                   nedoporučujeme registraci osobám mladším 15let.

Hra je svobodné jednání či zaměstnání, které v rámci určitého jasně vymezeného času a prostoru, které se koná podle svobodně přijatých, ale přitom bezpodmínečně závazných pravidel, má svůj cíl samo v sobě a nese sebou pocit napětí a radosti a zároveň vědomí odlišnosti od všedního života.


- Johan Huizinga
 kulturní historik, autor knihy Homo ludens Jak postupovat při registraci:

  • Navštivte Census na str. ADMINISTRACE, abyste zjistili, které rasy jsou volné.
  • Prohlédněte si profily jiných postav, mohou vám posloužit jako vzor.
  1. Zaregistrujte si postavu a vyplňte její registraci.
  2. Registrujte sám sebe jako hráče pro přístup ke stránkám.

10.12.2016 na našem RPG vypukla válka, kterou spustila královna Zimního dvoru na Zimní slavnosti. Mučila a týrala zde především lovce stínů, aby dala Spolku signál, že se nebude podřizovat Dohodám, Úmluvě a Studenému míru. Postavila bariéry kolem dvorů a vypouští do světa chaos a mutace démonů a podsvěťanů. Královna má však v úmyslu přimět Spolek uznat rasu víl za "vládnoucí", neboť je jednou z nejstarších.
Berte na vědomí do jakého prostředí postava přichází a uzpůsobte tak její charakter a minulost.