Runy

Runy také známé jako značky jsou symboly, které propůjčují lidem a jiným bytostem nadpřirozené schopnosti. Existují dva druhy run démonické a andělské. Anděl Raziel dal Lovcům stínů komplexní sadu andělských run, díky kterým mají nadlidské schopnosti. Runy jsou vypalovány Lovci stínů na kůži za pomocí stél, které jsou nejobvyklejší nástroj při boji s démony.

Historie

Runy byly dány první generaci Lovců stínů andělem Razielem, aby jim pomohli v boji s démony, což bylo přání Jonathana. Každá runa je zaznamenaná v knize Úmluvy a stejně tak v Šedé knize, což je speciálně vytvořená kniha s runou na každé stránce. Kopie knihy jsou vytvořené jen velmi vzácně, protože každá kniha musí být speciálně vyrobena protože stély, vytvořené ze svatého kovu adamasu, zničí papír, při pokusu na ně nanést runu. První zmíněná runa v historii je Kainovo znamení, které zaručuje jeho nositeli ochranu před napadením, pokud by se nositeli někdo pokusil ublížit, obrátilo by se to proti němu. V roce 2007 bylo mnoho Lovců stínů donuceno k přeměně na Temné lovce stínů, skrz Pohár Smrti Sebastiana Morgensterna. Následkem čeho andělské runy zmizely z jejich kůže. Po změně byli Temní lovci schopni používat pouze démonické runy.

Znalost

Zatímco existují i jiné runy, Lovci stínů mohou používat jen ty zapsané v Šedé knize. Démonické runy užívané čaroději jsou jim zákonem zakázány a také nebudou fungovat, kvůli andělské krve Lovců stínů. Existují také andělské runy, které byli dány lidstvu od nepaměti, ale nebyli dány přímo nefilim. Nejznámějším příkladem je Kainovo znamení.

Pouze nejběžnější runy jsou pojmenovány jejich pravými názvy, u ostatních se užívá popisný název podle jejich efektu. Pravá jména run jsou v nebeském jazyku, tyto názvy run jsou jediná slova tohoto jazyka, které lidé znají. Existují také velmi silné runy, které jsou přístupné pouze Tichým bratrům a Železným sestrám. Tyto runy se nacházejí ve skryté části Šedé knihy a umožňují jim plnit své jedinečné úkoly. Zatímco normálně je jazyk andělských značek pro nefilim nepochopitelný, Clary Fairchild má schopnost rozumět jazyku andělů a vytvářet nové runy. Tuto schopnost získala díky andělské krvi Ithuriela. Která jí koluje v žilách, když její otec dal matce vypít nápoj, zatímco byla s Clary těhotná. Díky jejímu spojení s Ithurielem, mohl anděl vkládat do její mysli obrazy run, které nebyly v Šedé knize. Předpokládá se, že tyto runy existovali dávno před vznikem Lovců stínů,  spekuluje se, že jsou to možná nebeské runy, pocházející z dob andělů. Mezi tyto runy patří mimo jiné Odvaha, Vzkříšení a runa Aliance, stejně jako znamení Kaina. Obvykle se jí o nich zdají sny nebo má vize ve kterých vidí tyto nové runy, někdo se zjeví ve vizi v době potřeby.

Užití

Zatímco runy způsobují mírnou bolest a pálení, když jsou aplikovány na kůži, většina nezpůsobuje žádnou újmu na Lovci stínů. Když mladý Lovec stínů začne svůj výcvik obvykle mezi desátým a dvanáctým rokem, dostane svoji první runu. Zatímco první runa většinu Lovců stínů je runa Zraku, může být volba změněna za zvláštních okolností, jako když mladá Adele Starkweather dostala nejprve runu síly. Obvykle jsou svou první runou označeni během rituálu prováděného Tichými bratry.
Zatímco většina run je určená k použití na kůži, některé mohou být použity i na fyzické předměty, díky čemuž předmět získá různé schopnosti. Mnoho takových run je umístěných na zbraních Lovců stínů, aby zabránili hojení ran zraněných démonů. Jiné se užívají k zamykání a odemykání dveří, zakládání ohně a mnoho dalších efektů. Runy jsou to, co dělá nefilim odlišné od obyčejných lidí, protože jsou to jediné bytosti schopné nosit andělské runy. Když jsou aplikovány na kůži civilů, mohou je spálit, mocné runy by způsobovaly u normálních lidí šílenství a ti by se změnili v Zatracené. Démonské nemoci způsobující vampirismus a lykantropii brání aplikaci andělských značek, které na ně nebudou působit nebo je mohou spálit při kontaktu. Jedinou výjimkou je runa Aliance, která je navržena tak, aby byla aplikována na Lovce stínů a podsvěťana. Podle Magnuse Bana se dají runy aplikovat pouze na Lovce stínů, protože jim byli runy dány od anděla Raziela a sami jsou poloviční andělé. Runy jsou nedílnou součástí identity jednotlivce jako Lovce stínů. Pokud nefilim provede tak závažné zločiny, že je odsouzen k vyhoštění ze společnosti Lovců stínů, nebo pokud se sám rozhodne tuto společnost opustit, je zbaven andělských značek v nesnesitelně bolestivém procesu. Zatímco tento proces obvykle změní Lovce stínů na civila, Spolek dříve občas změnil bývalého nephilim v Zatracené, jako forma trestu. Tato praktika byla zakázaná. Ačkoliv většina run má velikou sílu, existují takové, které se užívají čistě symbolicky: Například runa Lásky, symbolizuje vztah dvou lidí a nemůže vytvořit skutečné pocity. Stejně tak runa smutku, nemůže zeslabit pocit ztráty, ale slouží ke cti mrtvému a jako vyjádření smutku. Některé runy jsou nakresleny dohromady a jiné mohou být předkresleny a dokončeny, když je nefilim chce aktivovat.

Síla a účinnost runy se zakládá na talentu Lovců stínů používat andělské runy a souvisí s tlakem působícím na kůži a přesnosti vykreslení runy. Špatně nekreslené runy nemají žádné účinky. Stejně tak použití stély na kreslení náhodných symbolů, či psaní, nemá žádné účinky, jen způsobuje pocit ledového pálení na kůži. Účinnost run závisí na jejich umístění, čím blíže je runa k srdci, tím je silnější. Některé runy se umisťují záměrně na ruce a nohy, protože mají působit na konkrétní oblast. Síla vyvinutá na stélu při nanášení runy je také faktorem, při efektivitě, čím větší tlak, tím větší síla a také bolest, runa také vydrží působit déle. Kromě toho jsou runy nanesené jedním parabatai na druhého silnější, kromě toho existují runy, které mohou použít pouze parabatai, protože čerpají sílu z jejich vzájemného spojení. Clary Fairchild je zvláštním případem, díky její andělské krvi, dokáže nejen vytvářet nové andělské značky, ale také jsou runy které nanese silnější než ostatní nakreslené jinými nefilim, ale tato schopnost ji vyčerpává.

Životnost

Čerstvě nanesené runy jsou černé. Některé runy kreslené na objekty mají různé barvy například červená, zlatá, zelená nebo stříbrná. Mnoho run je pouze dočasných a časem jejich účinek slábne, tyto runy téměř vždy zanechají slabou jizvu na kůži nefilim. Vyčerpaná runa by musela být znovu nanesena, aby se její účinek obnovil, jizvy po runách nemají žádnou moc. Jiné runy, jako runa Zraku, Parabatai, Mnemosyne či runy manželství, jsou trvalé a nevyblednou a nestále působí na Lovce stínů. V případě svatebních run, i když jsou trvalé, mohou být rozbité na polovinu ve velmi bolestivém procesu. Stejně tak u run parabatai, které vyblednou v případě smrti nebo zlomení runy, které je mnohem bolestivější než přetržení runy manželství, což se děje když se někdo stane Tichým bratrem nebo Železnou sestrou.

Rezistence

Navzdory vrozené schopnosti většiny Lovců stínů nosit runy, několik málo jedinců, jsou vůči nim rezistentní. Pro některé nefilim může být nanesení andělských značek jenom trochu bolestivější než por jiné. Tělo některých Lovců stínů může úplně odmítnout první runu, což vede k šoku nebo šílenství, které jim působí nesnesitelnou bolest a utrpení. Jen odstranění runy, nebo její přeříznutí může nefilim, kteří jsou rezistentní zachránit život a zbavit je smrtelné horečky. Již nemohou nosit žádné další runy, jejich rodiny takové nefilim často odmítnou a ti žijí po zbytek života jako civilové. Horečka při odmítnutí runy může trvat blíže neurčitelnou dobu (dny, týdny, měsíce), někdy vede k úmrtí Lovce stínů, pokud ji však přežije s neporušenou značkou, může dál nosit runy a pokračovat ve výcviku Lovce stínů.

Podpora

Spolupráce, nahlášení závadného obsahu, chyb, obtěžování, žádosti o místnosti, vlastní domovy, návrhy o rozvinutí hry, převzetí postavy a další...

Sending

© 2016 - 2018 | Shadowhunters RPG 

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account