Civiľ

Myslíte si, že je to zbytočné? Možno práve ako tento článok? Pf, kto by nevedel byť civilom.
Ale správna otázka. Kto by to nevedel? Mnohí z vás môžu myslieť na niečo nadprirodzené.
Kto sú však hlavné hrdinky kníh, ako ich poznáme?
Na začiatku, jednoducho obyčajní ľudia, ktorí se tajomstvom nachávajú stiahnuť a spútať. To je dôvod, prečo by som túto rasu trochu zdôraznila, hoci názov môže znieť ako opovrhnutie.

V jednom ohľade majú civili najmenšie obmedzenia. Môže vykonávať takmer akukoľvek prácu. Nebojte sa experimentovať! Napríklad, ak vytvoríte charakter - čašníčku, môže pracovať v miestnom bistre, alebo môžete požiadať o vytvorenie iné miestnosti.

Platí však jedno pravidlo. Svet stínov nie je odhalený každému, nie každý má vrodený Zrak! Preto sa najprv vyhnite tejto klišé.