Lovec stínů

Napůl potomci člověka a anděla Raziela. Jsou to pozemští bojovníci, které ustanovil anděl Raziel. Jejich úlohou je především dohlížet a kontrolovat nejen démony, ale i nadpřirozené bytosti zrozené z jejich přítomnosti. 

Jejich rodná zem je Idris, která leží mezí Německem a Francií. Tam byla vybudována hlavní akademie Alicante, kde se lovci podrobují výcviku, než jsou vysláni do světa.
Ke zlepšení svých schopností si na tělo nanášejí (vypalují) runy pomocí stély. Oni samotní nejsou magické bytosti a magii ani nevytváří. Pouze zacházejí s předměty z ní vyrobené.
Rodiny lovců žijí v jejich rodné zemi Idris dokud nejsou vysláni do Institutů, které jsou vybudovány po celé zemi.
Lovcem stínů se můžete narodit anebo se jím stát po napití z Poháru smrti.

Výcvik:
Dělí se na 3 stupně, které střídavě se zkušenostmi (celkovou úrovní) stoupají dle progrese vašeho tréninku, učení a aktivity. Po ukončení výcviku a dovršení 18 let se stáváte plnohodnotým lovcem.
Tento trénink většina lovců podstoupí na akademii v Idris.
Úroveň:
Dělí se na 10 stupňů, přičemž hlavně značí, jak zkušený lovec jste a rozhoduje při soubojích.
Stupně výcviku a úrovně určuje administrátor dle posouzení registrace. 

Významné rody


Registrace