Víla
Fér

Považují se za lidi s dušemi, ale o sobě a svém původu ví méně, než samotní démoni. I přesto jsou považováni za podsvěťany. Jejich označení Feria je odvozeno od toho, že pocházejí z Férské země, která je jejich domovem. Víly rostou pomaleji. Dospělosti dosahují okolo 75 let.
Protože kodex o vílách příliš nevypráví, inspirujeme se také dle knih Dvůr trnů a růží a Dvůr hněvu a mlhy.

Úroveň:
Dělí se na 10 stupňů, přičemž hlavně značí, jak vyspělý feria jste a kam až sahá vaše moc.
Úrovně určují hierarchii ve světě víl, vlivem věku se mohou ještě zvýšit.
Nižší úrovně patří skřetům, jednorožcům, mořským pannám atp. a vyšší úrovně patří vílám u dvora, které se více podobají lidem.
Stupně výcviku a úrovně určuje administrátor dle posouzení registrace. 

Vznik a vzhled

Víly jsou původně děti démonů a andělů a nedá se o nich říci, že by byly morálně spřízněné s některým z rodičů. Takže se neřídí ani morálními zásadami nebe a ani pekla - jsou směsí dobra a zla. Kvůli faktu, že se andělé na zemi už moc nevyskytují, jsou dnešní víly spíše potomci jiných víl, ale pro vílu je velmi těžké zplodit a donosit dítě. Žijí velmi dlouho a s přibývajícím věkem jsou mnohem mocnější a vychytralejší. Říká se, že víly mají andělský vzhled a démonskou povahu.
Mají světlou pleť, které může být zbarvená i do pastelové modré, žluté, fialové, perleťové či jiných barev. Jejich oděv může být tvořen z květů a jiné zeleně. Jde o atraktivní stvoření plné barev a zvlášť zajímavé jsou jejich oči, které často bývají ,,čisté jako sklo."
Víly, které jsou blíže královskému dvoru jako králové, královny, rytíři či jiné víly se podobají na lidi a jediné, co je může lišit, jsou špičaté uši či jinými nepatrnými prvky.
Jiné druhy víl, které jsou dvoru vzdálenější, nemusí mít lidský vzhled (jednorožci, mořské panny, skřítci apod.). Některé víly mohou mít dokonce křídla, která jsou prý důsledkem andělské krve. Nejsou však tak velká a silná jako ta andělská, jde spíše křídla podobná motýlím.

Magie a slabiny

Magie víl je jedinečná a velmi mocná. Není spřízněná ani s démony, ani s anděly a nemůže ji použít žádný jiný tvor. Nemá pravidelnou strukturu, která by se dala naučit. Velký problém nastává při křížení rodů, kdy se časem magie jejich krve oslabuje a tak na scénu přicházejí lidé, které nalákají do svého světa nebo kterým předhodí své děti. Ve férské zemi drží civily tak dlouho, dokud nezapomenou na svůj život a zplodí nové, silné víly. Magie víl je silná a nedá se jí vzdorovat - ani pokud jste lovec stínů. Runy vás z části ochrání, ale ne zcela.
Největší slabinou víl je čisté železo, které je pro ně jedovaté a při přímém kontaktu to může mít až smrtelný dopad. Další směsi kovů by jim škodit neměly, ale nemusí se v jejich blízkosti cítit dobře. Nad vílou získáte moc, pokud znáte její opravdové jméno, které vám pravděpodobně neřekne a vymyslí si falešné, pod kterým vystupuje. Vílu také můžete oklamat a dát jí napít svěcené vody, z čehož jí bude špatně a bude oslabena. Pokud se na něco víly zeptáte, je nucena vám říci pravdu, čili je neschopná lhát. Může ale odpovídat vyhýbavě.

Politika a země víl

Přestože jsou Feria aktivními obyvateli Světa stínů a podepsali dohodu, problémy tohoto světa se jich týkají nejméně ze všech ras. Mají vlastní složitou politickou a společenskou hierarchii. Vytvářejí dvory a panovníky, kteří ovládají určitá teritoria v našem i jejich světě.
Existuje však i mnoho féria, kteří nepodléhají žádnému panovníkovi. Feria manipulují s každým; Lovci stínů, civily, vlkodlaky, upíry a dokonce i jinými vílami. Občas se stane, že rozpory mezi Feria proniknou i do našeho světa. Může jít o maličkost, ale i o krvavé spory mezi dvory, které mezi sebou soutěží. Víly nejsou moc nadšené, pokud lovci stínů nebo podsvěťané vstupují do jejich světa a pletou se do jejich věcí. Důležité je zmínit, že v jejich zemi Dohoda neplatí, ačkoli je něco takového, či samotní lovci, straší.
Brány do tohoto světa jsou velmi dobře skryté a mohou být na jednom místě bez pohnutí. Nejčastěji se vyskytují v přírodě. Pokud jste někdy viděli divně vypadající strom, jeskyni, ze které vycházela hudba i navzdory okolnímu tichu, nebo odraz ve vodě, který neodpovídal tomu, co bylo opravdu nad vodou, pravděpodobně jste viděli bránu do Férské země. Nikdo nikdy nenakreslil mapu této země, a to i kvůli tomu, že se neustále mění. Roční období se každou chvilku mění, řeky mění směr toku, z ničeho nic se zjevují hory a podobně. Jde o velmi klamné místo, stejně jako jsou i víly. Pokud se do této země dostanete a nejste víla, snadno se může stát, že už se nikdy nevrátíte.

Pohozené děti

Jde o neobvyklý zvyk, kdy se Feria vplíží do domu lidí, ukradne vhodné dítě a nahradí jej svým nakaženým dítětem. Lidské dítě vyroste mezi vílami, dokonce časem může získat jejich rysy a schopnosti, i když není jasné jak. Pohozené vílí dítě, pokud přežije, nemusí nijak vynikat a může se jen bát železa. Dokonce rostou stejně rychle jako lidské děti. Mohou mít zrak, ale nikdy nic o nadpřirozeném světě nezjistí, i když tuší, že je něco jinak. Tato zvyklost, není Dohodou zakázána.

Při střetu s vílou

Nepodepisuj s Fermi žádné smlouvy a neuzavírej žádné dohody. Víly rády sjednávají, ale pouze pokud jsou si jisté svým jasným vítězstvím. Nejez a nepij nic, co ti feria nabídne a nikdy s nimi nechoď na jejich oslavy a nevěř představám, které ti vykreslí. Nečekej přímé odpovědi na přímé otázky. Feria ti vždy slíbí, ale výsledek není takový, jako bys očekával. Budou se tě přesvědčovat, že jsou dobří a jiní, ale je to jen divadélko.


Registrace