Souhrnná pravidla

Vážení hráči a návštěvníci,
zde můžete nalézt všechna pravidla a podmínky k působení na našem projektu. Rovněž i postihy za jejich nedodržení.

Poslední změna: 17.4.2019

Pravidla hry

Vše, co potřebujete vědět, je, že všechny příběhy jsou skutečné. Skryt před zraky civilů je tu tajný svět plný démonů a dalších nadpřirozených bytostí. Na ně dohlíží lovci stínů, zvaní též nefilim, kteří ve jménu anděla Raziela chrání náš svět.

Historie 

Knižní předloha; text může obsahovat rozuzlení zápletky, či vyzrazení děje!

S pomocí nástrojů smrti – poháru, meče a zrcadla – vyvolal před dávnými časy Jonathan Shadowhunter, první lovec stínů, anděla Raziela a požádal ho o možnost stvořit bojovníky, kteří budou ochraňovat smrtelníky před démony, jenž do našeho světa pronikli z jiných dimenzí. Raziel mu přání splnil a smísil v poháru svou krev s krví člověka a dal z něj lidem napít, čímž vytvořil novou rasu lovců stínů, kterým v krvi koluje andělská krev, stejně jako poté jejich dětem a dětem jejich dětí. Díky tomu si s pomocí stély můžou na kůži nanášet magické andělské runy z Šedé knihy, používat andělská ostří a jsou odolnější a silnější než obyčejní civilové. Kromě lovců stínů a démonů jsou tu ještě podsvěťané: vlkodlaci, upíři, čarodějové a víly. Nejvyšší instancí lovců stínů je Spolek (tvořený inkvizitorem, konzulem a koncilem), který uzavřel s podsvěťany Dohody a sepsal Úmluvu, kterou musí nefilim i podsvěťané dodržovat. Dohody se musí znovu podepisovat každých deset let. Proti Dohodám se vzbouřil mladý Valentine Morgenstern, který okolo sebe vytvořil Kruh svých věrných fanatiků, kteří podporovali jeho názor, že podsvěťané jsou z části démoni, a tak proti nim musíme bojovat. Málem se mu povedlo vyvolat válku mezi podsvěťany a lovci, nebýt jeho vlastní ženy Jocelyn, která mu v povstání zabránila a schovala pohár smrti. Přesto se o to znovu pokusil o několik let později, kdy odcizil nástroje smrti a znovu vyvolal anděla Raziela, aby získal způsob, jak podsvěťany vymýtit. V tom mu však zabránila jeho dcera a mír byl obnoven, přičemž podsvěťané dokonce získali křesla v radě lovců stínů, aby byla zachována rovnováha. Bohužel jen o chvíli později zasáhla svět lovců další válka, tentokrát s Jonathanem Morgensternem, který vytvořil rasu temných nefilim a chtěl zničit celý svět. Na svou stranu dokonce přetáhl víly a zaútočil na jednotlivé instituty a nakonec i na samotné hlavní město Idris Alicante. V bitvě zahynulo velké množství nefilim i podsvětanů, ale nakonec byl Jonathan Morgenstern poražen a s ním padli i temní lovci stínů. S vílami byl uzavřen tzv. Studený mír (v originále Cold Peace), který říká, že lovci stínů se nesmí angažovat ve věcech víl. Nesmí jim pomáhat ani s nimi komunikovat bez dovolení Spolku. Víly též musely rozpustit své bojovníky ve svých dvorech, tudíž u sebe nesmí nosit zbraně, jinak budou potrestány. Byly donuceny zaplatit veškeré výlohy za obnovení zničených budov v Alicante. A nakonec též pozbyly své právo na křeslo v radě.

Současnost

Naše RPG se odehrává jedenáct let po poslední válce, tudíž v roce 2018. Křehký mír mezi podsvěťany a nefilim stále drží, přestože víly se nikdy nesmířily se svým trestem za napomáhání Jonathanu Morgensternovi a spousta lovců stínů proti Studenému míru protestuje. Lovci stínů se stále snaží vzpamatovat z drtivých ztrát a pomocí poháru smrti vytvářet nové nefilim. V New Yorku je na vás, zda si vytvoříte lovce stínů (možno i mlčenlivého bratra), podsvěťana či civila. 

10.12.2016
Víly se vzbouřily proti Studenému míru a nadvládě nefilim. Zimní dvůr započal válku plnou zmutovaných démonů, podsvěťánů a dalších mutantů. Vyvolávali chaos, aby oslabili nefilim a mohli zaútočit na Idris. 
Tato válka skončila dnem 2.9.2018, kdy byl oficiálně Spolkem vydán dodatek, jenž pojednává o registrování podsvěťanů, který schválili zástupci upírů a víl v Radě v čele s Konzulem a Inkvizitorem. Čarodějové a vlkodlaci tento návrh nepodpořili. Registr podsvěťanů se bude týkat každé rasy nehledě na rozhodnutí jejího vůdce.

UPOZORNĚNÍ: 
Naše RPG volně navazuje na knihy Pekelné stroje a Nástroje smrti, avšak neobjevují se zde postavy z knih a vytváříme zde úplně nový příběh. Budťe originální a vyvarujte se u registrací i hraní kopírování děje knih. Též je možné, že se později nebude děj RPG shodovat s nějakými fakty z knih, které v ČR od Cassandry Clare teprve vyjdou, ale to není naše chyba. Toto jsou platné reálie podle nichž se musíte řídit.

 • PRAVIDLO MARY SUE
  I když vymýšlíme fiktivní postavy, snažíme se je příblížit co nejvíce k lidem. Nejsou nejkrásnější nebo nejchytřejší. Lidé nejsou dokonalí a dokonalost je nudná, špatně by se vám hrálo. Přidejte proto k vaší postavě nějaké nedokonalosti a záporné vlastnosti.
 • KŘIŠŤÁLOVÁ STĚNA (KS)
  Vaše postava nejste vy. Neví, co se děje, dokud to sama neobjeví.
  Ve hře vystupujete čistě za její charakter, který si předem vytvoříte dle pravidel hry.
  Pokud máte špatnou náladu, nepřenáší se automaticky na postavu. Pokud nevycházíte s určitým hráčem, nemusí se vzájemné antipatie vázat na vaše postavy. To platí i v opačném případě. Všechny postavy se nemohou přátelit, hra by byla jinak jednotvárná.
 • METAGAMING
  Nikdy nesmíte rozhodovat za postavu druhého hráče. Není také vhodné napsat, že postava dá někomu facku a odejde. Nepřehánějte to s interakcemi a nechte druhé straně čas na reakci. Pokud vejdete do místnosti, a jsou tam postavy jiné, reagujte na poslední příspěvek každé z nich.
 • NÁSTĚNKA
  Je místem aktualit a rovněž místem, kde se hráč může pochlubit svou tvorbou pomocí vypravování a vystavit ji nemilosrdnému oku veřejnosti.
  Není povinností nástěnky psát! Pozor na multigaming. Můžete se zmínit o postavě jiného hráče pouze v případě, kdy se s ním vaše postava setkala, nebo pokud jste na společné nástěnce domluveni.
 • UMĚLÉ REÁLIE
  Reálie, které nebyly za postavy odehrané, nýbrž domluvené mezi hráči.
  Nezakazujeme je, ale rádi je také nevidíme. Nástěnky jsou také od toho, aby se zaznamenaly věci, které nelze odehrávat. Reálie, které nejsou odehrané, nebo vypsané na nástěnce, pro nás NEEXISTUJÍ, pokud o nich nejsme informováni jinak. (Stačí jen hodit echo na online chat.)
 • MULTIGAMING
  Můžete hrát pouze za dvě postavy. Potřebujeme vědět, které postavy mají jednoho majitele.
  Hlaste své postavy včas, než si vás ověříme dle IP adresy a budete obvinění z multigamingu.
 • KOPÍROVÁNÍ KNIH, SERIÁLU A FILMU
  Je zde zakázáno. Můžete použít FC z filmu či seriálu, ale postavy nesmí mít jména postav z příběhu.
 • ZABÍJENÍ JINÝCH POSTAV
  Přísně zakázáno! Pouze po domluvě s dotyčným hráčem postavy a Vypravěčem.
  Jediný, kdo má právo zabít postavu bez domluvy, je Vypravěč.

  POZOR! POSTAVĚ STÁLE MŮŽE HROZIT SMRT
  V případech, kdy lovec stínů pojmenuje své ostří Raziel, upír vyleze na ulice za světla, porušuje se Studený mír nebo Dohody aj. Zkrátka když je smrt nevyhnutelná, tak vaší postavu zabijete. Jsme benevolentní, ale musíme zachovávat reálie. Pokud vaše postava riskuje, berte na vědomí, že není chráněna žádným pravidlem, které ji neumožňuje zabít.

Mustr psaní příspěvků máme jednotný a tudíž neakceptujeme jiný.  

 • Myšlenky – co se postavě honí hlavou – píšeme mezi lomítka – // 
  Př.: /Tyhle šaty se mi vůbec nelíbí, ale nic jí říkat nebudu./
 • Pohyb *emote* – co postava právě dělá, a co se kolem ní děje – píšeme ve 3. osobě přít. času mezi hvězdičky – ** 
  Př.: *Sedá si do křesla a přehazuje si vlasy přes rameno.*
 • Řeč – co postava říká – nijak neohraničujeme.

Příklad správně napsaného RPG příspěvku:
*Vchází do jídelny, prohlíží si zdobené stěny a volně kráčí po prostoru s rukama založenýma v bocích.* /Páni, to jsou úžasné obrazy, zajímalo by mě, kdo je autorem./ *Najednou slyší kroky ve vedlejší místnosti a mírně sebou trhne.* Je tu někdo? *Špitne do prázdné místnosti a rozebíhá se za zvukem.*

 • TELEPORT: Můžete být pouze na jednom místě (místnosti).
 • STALKOVÁNÍ: Příchod a odchod musíte zaznamenat v příspěvku! 
  Do místnosti vstupujte pouze tehdy, pokud chcete za postavu hrát. 
 • VYPRAVĚČ má vždy pravdu, nelze s ním smlouvat, dohadovat se nebo ignorovat jeho vyprávění. 
  Jeho slova jsou zákon. Jestli je zrovna zaneprázdněn, smí jeho roli převzít administrátoři a FBI. 
  S registrací souhlasíte, že vaše postava může být v jistých situacích ovlivněna Vypravěčem.

Zásady komunity

Zásady komunity byly sepsány dodatečně pro vaši ochranu.

.

Jelikož jsme komunita, registraci nedoporučujeme hráčům mladším 15 let.
Vulgarity omezujte a jestliže je hra vyžaduje, tak cenzurujte.
Nikomu nevyhrožujte, neohrožujte, nenapadejte – ať už z legrace, či rétoricky.
Chceme zde vytvořit bezpečné prostředí, kde se všichni budeme navzájem respektovat.
Berte prosím na vědomí, že se nacházíme na internetu a ani my nevíme, kdo sedí na druhé straně. 
Proto prosíme, nesdělujte citlivé údaje a informace žádnému z hráčů, jestliže se neznáte důvěrně a osobně.

.

Pokud shledáme, že porušujete výše uvedené výsady, či jinak narušujete komunitu, administrátor si vyhrazuje právo vás vyloučit.

Questy

Jedná se o akce vytvořené administrátory, či hráči, které jsou předem naplánované a za které se získávají XP (experience points).
Většinou bývají součástí zápletky děje a mohou vám pomoci se do něj snáz dostat.
Za co lze XP získat
 • 1    XP   Denní přihlášení
 • 2    XP   Lajkování nástěnek
 • 5    XP   Nový přítel
 • 10  XP   Běžná hra
 • 25  XP   Psaní nástěnek
 • 30  XP   Vytvoření Questu
 • 500 XP  Roční členství
 • *** XP  Plnění Questů
Jednorázově 
 • 10  XP  Registrace
 • 20  XP  Vyplnění dovedností
 • 15  XP  Vyplnění postranní galerie
 • 15  XP  Vyplnění kolonky motto
 • 15  XP  Vyplnění kolonky “O mně”
 • 100 XP Praporek moderátora
Za co lze XP ztratit
 • – 2    XP    Odlajkování nástěnky
 • – 5    XP    Odebrání přítele
 • – 10  XP    Změna avatara
 • – 15  XP    Neodehrání Questu
 • – 40  XP    Smazání nástěnky
 • – 20  XP    Neplatné sklízení bodů
 • – **  XP    Neuposlechnutí Vypravěče
 • – **  XP    Porušení pravidel
Pravidla a náležitosti questů
 • Hlavní leader události je vypravěč, který určuje směr děje.

 • Pokud se jedná o Quest vytvořený hráčem, hlavní leader události je sám hráč, který určuje směr děje, avšak vypravěč stále může do hry vstupovat.

 • Za každý započatý den, kdy jste na Quest zapsaní, dostáváte o 1 XP navíc.

 • Pokud se na Quest zapíšete a neodehrajete jej, může vám být odebráno 15 XP.

 • Počet odehraných Questů na jednoho hráče není nikterak omezen.

 • Postava může být součástí Questu a zároveň hrát jiné hry, pokud se odehrávají v jiný herní čas.

 • Berte v potaz, že účastí na Questu vystavujete svou postavu riziku zranění, psychické újmy, únosu – v případě tajného Questu dokonce i úmrtí.

 • Pokud je Quest početně limitován, Quest získávají postavy, které se přihlásí první.

 • Administrátor má právo Vaši postavu do akce nepustit, pokud na to není vhodná – například pokud je raněná nebo příliš nezkušená, či mladá – vše v rámci logiky.

 • Počet XP bodů za odehraný Quest se bude přidělovat dle náročnosti Questu, Vaší aktivity a kreativitě řešení nenadálých situací.

 • Po čas Questu platí stejná pravidla jako během každé jiné hry, pokud Vaše postava kupříkladu pojmenuje své ostří Raziel, nebo jako upír vyleze ven za bílého dne, zemře. 

2016 - 2019 © Shadowhunters RPG

Podpora

Spolupráce, nahlášení závadného obsahu, obtěžování, návrhy k dějové lince, převzetí postav, žádosti o vytvoření nových místností...

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account