Vestibul

Vestibul kdysi sloužil jako recepce. Levá hlavní chodba je zcela rozpadlá a zábradlí je také vratké, Mramorová dlažba již pomalu zapadá prachem. Vestibul je jediné místo, kam mohou bytosti vstoupit, aniž by nedovoleně narušili teritorium.

Pro odemčení místnosti se musíte přihlásit.