Víly

Považují se za lidi s dušemi, ale o sobě a svém původu ví méně, než samotní démoni. I přesto jsou považováni za podsvěťany. Jejich označení Fae je odvozeno od toho, že pocházejí z Férské země, která je jejich domovem.

Vznik a historie

Víly jsou původně děti démonů a andělů a nedá se o nich říci, že by byly morálně spřízněné s některým z rodičů. Takže se neřídí ani morálními zásadami nebe a ani pekla – jsou směsí dobra a zla. Kvůli faktu, že se andělé na zemi už moc nevyskytují, jsou dnešní víly spíše potomci jiných víl, ale pro vílu je velmi těžké zplodit a donosit dítě. Žijí velmi dlouho a s přibývajícím věkem jsou mnohem mocnější a vychytralejší. Říká se, že víly mají andělský vzhled a démonskou povahu. Mají světlou pleť, které může být zbarvená i do pastelové modré, žluté, fialové, perleťové či jiných barev. Jejich oděv může být tvořen z květů a jiné zeleně. Jde o atraktivní stvoření plné barev a zvlášť zajímavé jsou jejich oči, které často bývají ,,čisté jako sklo.” Víly, které jsou blíže královskému dvoru jako králové, královny, rytíři či jiné víly se podobají lidem a jediné, co je může lišit, jsou špičaté uši či jinými nepatrnými prvky. Jiné druhy víl, které jsou dvoru vzdálenější, nemusí mít lidský vzhled (jednorožci, mořské panny, skřítci apod.). Některé víly mohou mít dokonce křídla, která jsou prý důsledkem andělské krve. Nejsou však tak velká a silná jako ta andělská, jde spíše o křídla podobná motýlím.

Seelie – Unseelie

Seelie a Unseelie jsou dvě polarity sil na zemi, civilní náboženství východní filozofie je nazývá jako Jin (seelie) a Jang (unseelie) ani jedna z nich není horší než ta druhá – jsou jen odlišné. I lidé v sobě mají tuto energii, ale nejsou s ní tak spjatí jako fae, protože jsou smrtelní. Fae poznají energetickou identitu člověka, když ho potkají. U lidí na rozdíl od víl tato energie není tolik vázaná na dědičnosti a v rodině se seelie energií se často může vyskytnout jedinec unseelie a naopak, ne tak u víl. Víly jsou buď seelie nebo unseelie, potomci obou většinou nepřežijí nebo jsou velmi slabí, proto je dítě vzácnost. Některé druhy férií jsou se vyskytují ve dvou liniích, dvou polaritách a jiné jsou monopolaritní, pouze seelie nebo unseelie. Některé jsou příbuzné, opačné polarity, ale natolik rozlišné že se nedají klasifikovat jako stejný druh.

Magie a slabiny

Magie víl je jedinečná a velmi mocná. Není spřízněná ani s démony, ani s anděly. Nemá pravidelnou strukturu, která by se dala naučit. Problém nastává při křížení rodů, kdy se magie jejich krve oslabuje a tak na scénu přicházejí lidé, které nalákají do svého světa nebo kterým předhodí své děti. Ve férské zemi drží civily tak dlouho, dokud nezapomenou na svůj život a zplodí nové, silné víly. Největší slabinou víl je čisté železo, které je pro ně jedovaté. Další směsi kovů by jim škodit neměly, ale nemusí se v jejich blízkosti cítit dobře. Nad vílou získáte moc, pokud znáte její opravdové jméno, které vám pravděpodobně neřekne a vymyslí si falešné. Vílu také můžete oklamat a dát jí napít svěcené vody, z čehož jí bude špatně a bude oslabena. Pokud se na něco víly zeptáte, je nucena vám říci pravdu, čili je neschopná lhát. 

Politika a země víl

Přestože jsou Feria aktivními obyvateli Světa stínů a podepsali dohodu, problémy tohoto světa se jich týkají nejméně ze všech ras. Mají vlastní složitou politickou a společenskou hierarchii. Vytvářejí dvory a panovníky, kteří ovládají určitá teritoria v našem i jejich světě. Existuje však i mnoho féria, kteří nepodléhají žádnému panovníkovi. Feria manipulují s každým; Lovci stínů, civily, vlkodlaky, upíry a dokonce i jinými vílami. Občas se stane, že rozpory mezi Feria proniknou i do našeho světa. Může jít o maličkost, ale i o krvavé spory mezi dvory, které mezi sebou soutěží. Víly nejsou moc nadšené, pokud lovci stínů nebo podsvěťané vstupují do jejich světa a pletou se do jejich věcí. Důležité je zmínit, že v jejich zemi Dohoda neplatí, ačkoli je něco takového, či samotní lovci, straší. Brány do tohoto světa jsou velmi dobře skryté a mohou být na jednom místě bez pohnutí. Nejčastěji se vyskytují v přírodě. Pokud jste někdy viděli divně vypadající strom, jeskyni, ze které vycházela hudba i navzdory okolnímu tichu, nebo odraz ve vodě, který neodpovídal tomu, co bylo opravdu nad vodou, pravděpodobně jste viděli bránu do Férské země. Nikdo nikdy nenakreslil mapu této země, a to i kvůli tomu, že se neustále mění. Roční období se každou chvilku mění, řeky mění směr toku, z ničeho nic se zjevují hory a podobně. Jde o velmi klamné místo, stejně jako jsou i víly. Pokud se do této země dostanete a nejste víla, snadno se může stát, že už se nikdy nevrátíte.

Pohozené děti

Jde o neobvyklý zvyk, kdy se Fae vplíží do domu lidí, ukradne vhodné dítě a nahradí jej svým dítětem. Lidské dítě vyroste mezi vílami, dokonce časem může získat jejich rysy a schopnosti, i když není jasné jak. Pohozené vílí dítě, pokud přežije, nemusí vynikat a může se bát železa. Dokonce rostou stejně jako lidské děti. Mohou mít zrak, ale nikdy nic o nadpřirozenu nezjistí, i když tuší, že je něco jinak. Tato zvyklost není zakázána.

Při střetu s vílou

Nepodepisuj s Feria žádné smlouvy a neuzavírej žádné dohody. Víly rády sjednávají, ale pouze pokud jsou si jisté svým jasným vítězstvím. Nejez a nepij nic, co ti fae nabídne a nikdy s nimi nechoď na jejich oslavy a nevěř představám, které ti vykreslí. Nečekej přímé odpovědi na přímé otázky. Feria ti vždy slíbí, ale výsledek není takový, jako bys očekával. Budou se tě přesvědčovat, že jsou dobří a jiní, ale je to jen divadélko.

2016 - 2020 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu